Redactie gemeentebericht 3 reactie(s) do 30 september 2021, 20:23

Definitieve vergunning voor zonneveld in Harskamp

HARSKAMP – Het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft de definitieve omgevingsvergunning voor een zonneveld aan de Blaakweg in Harskamp verleend. Het zonneveld wordt ruim 7 hectare groot en levert duurzame elektriciteit op voor ongeveer 2900 huishoudens. Het veld draagt bij aan de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn.

Zienswijzen
Het college van burgemeester en wethouders stelde op 16 juni van dit jaar de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonneveld vast. Deze ontwerp-vergunning heeft van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn 47 zienswijzen ingediend. Ook is een petitie ingediend door Comité Zonnepark Blaakweg met 1467 handtekeningen. Uit de zienswijzen en de petitie blijkt geen draagvlak vanuit de omgeving voor de ontwikkeling van het zonnepark.

Belangen afwegen
Het plan voor het zonneveld aan de Blaakweg voldoet aan alle regels die de gemeente voor het realiseren van een dergelijk zonneveld heeft opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Wind- en zonnewijzer’ van de gemeente Ede. Deze maakt het mogelijk om zorgvuldig belangen af te wegen. Aan het algemeen belang wordt daarbij een groot en zwaarwegend gewicht toegekend. Het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie, om in 2050 energieneutraal te zijn. Het zonneveld aan de Blaakweg levert een grote bijdrage om deze doelstelling te halen. Dit betekent dat de bezwaren van omwonenden gekend en gehoord zijn maar niet de doorslag kunnen geven. De bezwaren richten zich vooral op het inleveren van landbouwgrond voor dit zonneveld en het aantasten van het open landschap.

Wethouder Geert Ritsema: ‘Ik kan mij voorstellen dat dit voor degenen die een zienswijze indienden een teleurstelling is. Het college is zich terdege bewust van de bezwaren van de omwonenden, maar heeft het algemeen belang van duurzame energie opwekking zwaarder laten wegen. Ik hoop op begrip hiervoor en blijf graag in gesprek met de omwonenden van het zonneveld. Bijvoorbeeld over mogelijkheden om zonnepanelen op daken te realiseren. Om ook op die manier meer duurzame energie op te wekken voor de eigen energievoorziening.”

Inzage
De vergunning wordt woensdag 6 oktober officieel gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarnaast is de vergunning digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl De vergunning ligt zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op het plan, door het indienen van een zogenaamd beroepsschrift. De ingediende beroepschriften worden binnen 6 maanden door de Rechtbank behandeld. Ook is daarna nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Wanneer er geen beroepschriften zijn, dan wordt de vergunning onherroepelijk en kan de bouw van het zonneveld starten.

Deel dit artikel

Locatie

Reacties

3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Ook interessant

Weersverwachting Barneveld

Volg ons

Volg ons