Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 03:51:07 Bgm-05 Oms Brandmelding O8009 Accomodatiecentrum Dopheetsdel Harskamperweg... Prio Hoog Eenheid | Blusgroep spoed Harskamp Brandweer Ede...
woensdag 05 augustus 2020

DONDERDAG 09|11

Barneveldse politie weet als je te vroeg knalt

Het vuurwerk detectiesysteem detecteert en informeert politie en/of burgerwachten binnen 10 seconden

BARNEVELD - Als eerste gemeente in Gelderland doet Barneveld dit jaar mee aan een pilot rond vuurwerkoverlast. De politie wordt door een detectiesysteem via een app gealarmeerd waar er geknald wordt.

 

Binnen 10 seconden

Het vuurwerk detectiesysteem detecteert en informeert politie en/of burgerwachten binnen 10 seconden, via de smartphone app, over het tijdstip en de exacte knal locatie. Deze methode, met snelle opvolging, is bewezen effectief bij het terugdringen van de overlast van illegaal vuurwerk.

 

Aanscherping beleid
Met de relevante real-time informatie die het continu systeem verzamelt wordt monitoring en aanscherping van beleid buiten de toegestane afsteektijden stukken eenvoudiger. Het waarschuwende signaal dat van het gebruik van het detectiesysteem uitgaat, dringt overlast in de gemeente verder terug.

 

Beproefd
De door TNO ontwikkelde detectiemethode in combinatie met het detectiesysteem met de smartphone app, is de afgelopen jaren uitgebreid beproefd. Een groeiend aantal grote en middelgrote gemeenten, kozen in 2015 en 2016 ook voor inzet van dit vuurwerk detectiesysteem. Het systeem droeg effectief bij aan handhaving van de veiligheid in de periode rondom de jaarwisseling.

Foto's
1/1
Video's
Reacties
alex zegt: spacer
werkt niet het heeft in rotterdam tot een heterdaadje ge lijd maar het kost wel even 15.000 euro
en dan zegen dat het een werkt ja ja

maar wei normalen vuurwerk liefhebbers komen zo in een kwaad dag licht en dat moet stopen
09-11-17 08:29
Score: 3
alex zegt: spacer
Vuurwerkdetectiesysteem leidt nauwelijks tot heterdaad

Een relatief nieuw wapen in de strijd tegen het vroegtijdig afsteken van vuurwerk is het vuurwerkdetectiesysteem. Tijdens de jaarwisseling 2014/2015 had gemeente Hilversum de primeur en tijdens de jaarwisseling 2015/2016 hebben zover bij onze redactie bekend 6 gemeenten dit systeem gebruikt. In dit artikel leggen wij uit wat het systeem inhoudt en wat de resultaten en ervaringen van enkele gemeenten zijn.

Werking systeem
Het vuurwerkdetectiesysteem bestaat uit minimaal vier geluidmeters, die bij elkaar een gebied van 2 vierkante kilometer bewaken. Per extra halve vierkante kilometer is een extra geluidmeter nodig. Knallen worden herkend tot op enkele meters nauwkeurig en direct doorgestuurd aan handhavers. Zij zien waar de knallen vandaan komen en kunnen direct optreden. Handhavers kunnen op hun smartphone niet alleen zien waar de knallen zijn, maar ook hoe hard ze zijn (aantal db’s).

Doelen
In Hilversum is het vuurwerkdetectiesysteem ingezet in een wijk waar veel meldingen vandaan kwamen over het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Het doel is aanpak van illegaal vuurwerk, voorkomen van vuurwerkvandalisme, opsporen van vandalen en het verminderen van vuurwerkoverlast voor mens en dier. Hillebrand Tanja, beleidsadviseur OOV Sector Juridische en Veiligheidszaken van gemeente Leeuwarden, geeft aan dat het doel tweeledig is: als eerste wil de gemeente inzicht krijgen in de omvang van het aantal vuurwerkknallen; ten tweede moet het systeem de heterdaadkracht vergroten. Ook gemeente Utrecht geeft aan dat het doel is het verzamelen van data en het verkrijgen van meer inzicht over de exacte locaties waar voortijdig wordt afgestoken. Gemeente Rotterdam wil met het systeem de vuurwerkoverlast ‘sneller en effectiever opsporen’.

Resultaten

Gemeente Tijden pilot Aantal meldingen Heterdaadsituaties
Hilversum 18 december - 31 december 685 Nee
Rotterdam 16 december - 2 januari 302 Eenmaal
Utrecht 23 december - 12 januari 2341 Nee
Leeuwarden 15 november - 3 januari 1811 Nee
Evaluatie
Koen Kokkeler, coördinator Openbare orde en veiligheid van gemeente Hilversum noemt als voordeel van het vuurwerkdetectiesysteem dat specifieke informatie beschikbaar is over het patroon en momenten van de dag waarop vuurwerk wordt afgestoken. Het feit dat geen bekeuringen zijn uitgedeeld wijt Kokkeler met name aan het feit dat er te veel is gebouwd op de inzet van de politie, die soms andere prioriteiten stelde. “De BOA’s zouden dus een grotere rol moeten krijgen bij de opvolging van de meldingen, terwijl zij nu druk waren in de vuurwerkvrije zones”. Ondanks het feit dat er geen heterdaadsituaties waren, is Kokkeler positief: “We hebben natuurlijk geen nulmeting en het is daarom lastig in te schatten in hoeverre het systeem werkt. Toch heb ik het idee dat er door de gerichte waarschuwingen minder is geknald”. Ook geeft Kokkeler aan dat de gemeente door de specifieke informatie effectiever kan handhaven. De totale kosten voor Hilversum komen op zo’n € 13.000 euro. De gemeente Leeuwarden geeft aan dat het systeem de heterdaadkracht niet heeft vergroot maar wel heeft bijgedragen aan meer informatie over de omvang van het aantal knallen. Volgens gemeente Utrecht is een positief effect van het systeem dat er snel zichtbaar toezicht aanwezig is op de plaats waar de knallen gedetecteerd worden. Ook geeft de verzamelde data informatie over piekmomenten waarop vroegtijdig vuurwerk wordt afgestoken. De gemeente Rotterdam is ook positief over de pilot. Door de extra en zichtbare handhavende inzet heeft de pilot een preventieve werking gehad. Handhavers geven ook aan dat de jaarwisseling rustiger is verlopen. Verder gaf het systeem een objectief beeld van de overlast, waardoor handhavers gericht ingezet konden worden.

Van de vier gemeenten die in dit artikel de revue zijn gepasseerd, weet alleen Rotterdam al dat zij doorgaan met de pilot; in de andere gemeenten wordt dit nog bekeken. De gemeente Rotterdam wil de pilot een vervolg geven in een groter gebied. De nadruk komt te liggen op de preventieve werking van het vuurwerkdetectiesysteem.

Conclusie
Hoewel het vuurwerkdetectiesysteem de knallen nauwkeurig detecteert en direct doorgeeft aan de handhavers, heeft dit zelden of nooit geleid tot heterdaadsituaties. Door gemeenten wordt vooral de preventieve werking van de zichtbare inzet op de juiste plaats als groot voordeel genoemd. Daar komt bij dat gemeenten door de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem een adequaat en objectief beeld krijgen van de vuurwerkoverlast.

Resultaten vuurwerkdetectie 2015-2016 Gemeente Leeuwarden
Het doel van de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem is tweeledig, namelijk inzicht krijgen in het afsteken buiten de reguliere afsteektijden en het vergroten van de heterdaadkracht. Het vergroten van de heterdaadkracht is mogelijk doordat de gedetecteerde vuurwerkknallen op de smartphones zijn uit te lezen. Het resultaat van de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem is dat er in de periode van 15 december 2015 tot en met 3 januari 2016 1811 vuurwerkknallen gedetecteerd zijn in het gebied Achter de Hoven, Vlietzone en een deel van de binnenstad. Helaas heeft de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem niet geleid tot extra processen verbaal.
09-11-17 08:39
Score: 31
Mislukt zegt: spacer
Onzin dit stel ik knal 1 keer met een carbid bus in het centrum dan gaan al die gekke melders tegelijk af
Worden mooie dure metertjes voor de handhavers... Van hot naar her echt onzin dit.

Onmogelijk en nu al mislukt plan
09-11-17 09:56
Score: 16
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant

Headlines