Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 14:03:43 Thorbeckelaan Barneveld 3771EL 100502 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

vrijdag 14 december 2018

ZATERDAG 17|02

Letselschade verhalen na een geweldsmisdrijf?

Advertoiral

Vraag:
"Ik ben slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf. Op dit moment loopt er een strafzaak tegen de dader van het aan mij veroorzaakte letsel. De dader wil niet zijn gegevens van zijn aansprakelijkheidsverzekering geven. Wat kan ik doen?"

 

Antwoord:
Wanneer u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf zijn er verschillende mogelijkheden om uw schade te verhalen.

  • Wanneer er door het Openbaar Ministerie vervolging tegen de dader is ingesteld, kunt u zich in de eerste plaats als benadeelde partij voegen in het strafproces. Dit gaat via het formulier "verzoek tot schadevergoeding", dat u waarschijnlijk na uw aangifte heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het voordeel daarvan is dat de rechter mogelijk een schadevergoedingsmaatregel kan opleggen waardoor het CJIB de vordering voor u bij de dader int. Wanneer de dader acht maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis de schadevergoedingsvordering nog niet heeft voldaan, dan betaalt de Staat deze vergoeding alsnog aan u uit. Voor het toewijzen van (een deel van) de schadevergoedingsvordering door de strafrechter is het van belang dat de schade "eenvoudig van aard is". De strafrechter heeft namelijk niet de middelen om een gecompliceerde schadevergoedingsvordering te beoordelen. Indien (een deel van) de schadevergoedingsvordering in het strafproces 'niet ontvankelijk' wordt verklaard is het mogelijk om deze via het civiele recht te verhalen (punt 3);
  • Ten tweede kunt u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf een aanvraag voor een vergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wanneer het Schadefonds positief op uw aanvraag beslist, wordt u een vaste vergoeding toegekend, die afhankelijk is van de 'categorie' waarin het fonds uw schade plaatst. Veelal zal op deze manier dus niet uw volledige schade worden vergoed. Deze vergoeding wordt alleen toegekend wanneer de schade niet op een andere manier wordt vergoed. Wanneer u een vergoeding vanuit het fonds ontvangt bestaat het risico dat u (een deel van) de vergoeding moet terugbetalen wanneer de schade alsnog door de dader wordt vergoed;
  • Ten derde kunt u de dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen / in een civiele procedure betrekken, en op die manier de schade proberen te verhalen op de dader zelf. Een aansprakelijkheidsverzekeraar zal geen dekking beden voor dergelijke schade, omdat het hier om een "opzetdelict" gaat. Deze handelingen zijn uitgesloten op de polis van de aansprakelijkheidsverzekering. Zoals onder punt 1 benoemd zal een (gedeelte van) de schadevergoedingsvordering in het strafproces mogelijk niet-ontvankelijk worden verklaard. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw schade simpelweg nog niet geheel duidelijk is voor de toekomst. Voor dit gedeelte kan de dader, civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Een dergelijke civiele vordering tegen de dader verjaart in beginsel na verloop van 5 jaar. Om die reden is het van belang dat de dader binnen deze termijn (civielrechtelijk) aansprakelijk wordt gesteld/er wordt gestuit, om zo uw (verdere/volledige) schade op hem te kunnen verhalen.

 

www.sapadvocaten.nl

Foto's
1/1