Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 20:02:36 Stroeerschoolweg Stroe 6654 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

woensdag 23 januari 2019

DONDERDAG 18|10

Kwaliteit Barneveldse wegen over drie jaar op niveau

Asfaltonderhoud blijft aandachtspunt

BARNEVELD - De kwaliteit van de wegverhardingen in de gemeente Barneveld is in 2017 licht verbeterd. Als deze ontwikkeling doorzet, kan in de komende 3 jaar het gewenste ambitieniveau worden bereikt. Dat blijkt uit de jaarlijkse weginspectie over 2017, die het College van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld.

 

Inhaalslag wegonderhoud

De gemeente Barneveld wil de kwaliteit van alle verhardingen naar het gemiddelde kwaliteitsniveau 'Basis' brengen. Deze ambitie is in mei 2016 vastgelegd in het beleidsplan Beheer en onderhoud wegen 2017-2026.

 

Ambitieniveau bijna bereikt

Met een 5,3 voor het totale verhardingsareaal in de gemeente Barneveld is het kwaliteitsniveau 'Basis' in 2017 bijna bereikt. Het niveau Basis is van toepassing bij beoordelingen tussen 5,5 en 7,4.
De kwaliteit van elementverhardingen is in 2017 gestegen van een 6,0 naar een 6,5. De kwaliteit van asfaltverhardingen is ook toegenomen, van een 4,3 naar een 4,6. Dit ligt nog onder het ambitieniveau. Het asfaltonderhoud blijft daarom het belangrijkste aandachtspunt voor de komende tijd.

 

Landelijke richtlijnen

De gemeente Barneveld voert jaarlijks een weginspectie uit om de kwaliteit van alle gemeentelijke verhardingen te meten. Deze inspectie vindt plaats op basis van de landelijk gevolgde richtlijn.

 

Fietsovergangen

In 2017 heeft de gemeente Barneveld inwoners gevraagd om hinderlijke fietsovergangen te melden. Als vervolg daarop zijn 50 overgangen aangepakt. De overgangen vormen geen standaard onderdeel van de landelijke inspectierichtlijn. De inspecteurs hebben daarom de opdracht gekregen deze mee te nemen bij de inspecties voor 2017. Dit leverde extra 39 locaties op. Het voornemen is het onderhoud van fietsovergangen voortaan standaard mee te nemen bij de inspecties van de kwaliteit van wegverhardingen in de gemeente Barneveld.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Headlines